top of page

Meedoen aan  onze onderzoeken?

Meedoen aan onderzoek is vrijwillig en vrij van enige dwang. Uw deelname vereist de ondertekening van een document waaruit blijkt dat u toestemt. Zelfs na de ondertekening van dit document, kunt u uw deelname op ieder gewenst moment stopzetten door de onderzoekers te informeren. Een studie kan slechts uitgevoerd worden na beoordeling en goedkeuring van een of meer ethische comités. De gegevens die in het kader van de studie worden verzameld, zijn vertrouwelijk en uw anonimiteit is gegarandeerd tijdens de publicatie van de resultaten.

Wat betekent mijn bijdrage als deelnemer aan onderzoek? 

Zowel personen met een psychische kwetsbaarheid als gezonde personen kunnen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Als patiënt kan u mogelijk voordeel hebben van een nieuwe behandeling. Het onderzoek kan bijvoorbeeld ook bijdragen aan kennis over het ziekteproces. Voor sommige studies is er een vergoeding voorzien. Onze onderzoekers zullen u hier meer over vertellen. 

Waar kan je terecht voor meer informatie?

Bij de onderzoeker en zijn/haar team. U krijgt een informatiebrochure van onze onderzoekers. Die gaat speciaal over het onderzoek waarvoor u bent gevraagd. Ook kunt u de onderzoeker of zijn/haar team altijd bijkomende vragen stellen indien er u iets niet duidelijk is.

Wenst u meer informatie?

Door op 'verzenden' te drukken geeft u uw toestemming om uw gegevens op te slaan zoals hieronder beschreven.

Dank je wel voor je interesse in onze onderzoeken. Wij zullen je contacteren als je in aanmerking komt voor onze huidige of toekomstige onderzoeken.

Overeenkomstig de verordening “General Data Protection Regulation”  (EU 2016/679) tot bescherming van persoonsgegevens delen wij u mee dat deze gegevens opgenomen worden in ons deelnemersbestand. U hebt recht op toegang tot de gegevens die u treffen en kunt er zo nodig de verbetering van vragen. U kunt ten allen tijde aanvragen om verdere verwerking van uw gegevens te stoppen door een schriftelijk schrijven.. 

bottom of page