top of page

Unieke focus op drie domeinen

ACADEMISCH    KLINISCH    ONDERZOEK

Dit betreft onderzoek dat veelal geïnitieerd wordt vanuit de klinische afdelingen in het ziekenhuis, en is typisch translationeel of toegepast klinisch onderzoek met een rechtstreekse meerwaarde voor de klinische werking en de patiënt.

Dit zijn projecten in samenwerking met externe partners zoals de farmaceutische industrie en Clinical Research Organizations (CRO's).

Cover foto folder SINAPS.JPG

Onze fundamentele  onderzoekslijn is voornamelijk gericht op het bestuderen van de rol van neuroinflammatie binnen psychiatrische aandoeningen, biomerkerstudies en post-mortem hersenonderzoek.

FUNDAMENTEEL ONDERZOEK

PSYCHO-FARMACOLOGISCH ONDERZOEK

bottom of page