top of page

trycat studie

De TRYCAT studie wordt uitgevoerd om na te gaan welke rol TRYCAT speelt bij depressie.


TRYCAT metabolieten zijn stoffen in ons bloed die een belangrijke rol speelt bij het regelen van het immuunsysteem. De hoeveelheid ervan varieert doorheen de dag en wordt beïnvloed door ons dag-en-nachtritme. Vermoedelijk spelen de stoffen een rol in psychisch lijden.


U komt mogelijks in aanmerking voor deelname aan de studie als:
- U tussen de 18 en 65 jaar bent.
- U depressieve symptomen heeft.
- U uw wekker niet hoeft te zetten voor werk, school, ... en u uw natuurlijke bioritme kan volgen


Als u in aanmerking komt en besluit deel te nemen aan de studie, wordt er van u verwacht dat u 2 keer naar ons onderzoekscentrum komt (1 visite met enkele vragenlijsten + 1 verblijf van +/-24u in ons onderzoekscentrum met bloedafnames).


Neem contact op met ons voor meer informatie of om na te gaan of deze studie geschikt is voor u: info@sinapsduffel.com of 015/30.40.34.
Je kan ook, vrijblijvend, je gegevens achterlaten via ons
contactformulier. Een medewerker van SINAPS zal dan contact met je opnemen.

Voor deze studie wordt een gepaste vergoeding voorzien.


De studie wordt uitgevoerd met goedkeuring door een erkend ethisch comité.
In geval u ons contacteert zal persoonlijke informatie die u zou verlenen verwerkt worden door UPC Duffel met als doel u te voorzien van bijkomende informatie aangaande deze studie, en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan Dr. Morrens bijkomende informatie vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens. Gelieve geen gevoelige persoonlijke data te delen via email.

 

 

  

TRYCAT flyer achterkant.png
bottom of page