top of page

Studie naar het effect van magnetische stimulatie (TMS) bij bipolaire depressie

TMS is een steeds vaker gebruikte behandeling voor depressie. Het is een veilige techniek in de neurowetenschappen om, via elektro-magnetische velden ter hoogte van de schedel, de hersenschors op een niet-invasieve manier te stimuleren. Op deze manier kan TMS de verstoorde hersenactiviteit, die gezien wordt bij depressie, beïnvloeden.

 

TMS is een bewezen effectieve behandeling bij unipolaire depressie. De effectiviteit bij bipolaire depressie is echter onvoldoende onderzocht. 

 

In deze studie onderzoeken we het effect van TMS bij bipolaire patiënten met een huidig depressieve episode. Naast het effect op de depressieve stemming, zal ook het effect op cognitieve en psychomotore symptomen, onderzocht worden. Ten slotte trachten we voorspellers voor een gunstige respons op TMS aan te tonen. 

 

Wat? 

De TMS-behandelfase zal 4 dagen duren. Hierbij zal u vijf achtereenvolgende sessies per dag krijgen (totale duur per dag: 1h45 min).  

 

Wie komt in aanmerking?

  • Mensen met een bipolaire stoornis (type I of II)

  • Huidig depressieve klachten

  • Stabiel medicatieschema (min. 2 weken onveranderd)

 

Waar? 

De studie verloopt in samenwerking met UZ Brussel. U kan de keuze maken om de TMS-behandeling in UZ Brussel of PZ Duffel te krijgen.

 

Vergoeding?
Vervoerskosten zullen voorzien worden i.k.v. de studie.

Funding: Hercules

Onderzoeker:

Kaat hebbrecht

bottom of page