top of page

Studie naar subtypes van majeure depressie op basis van biologische, cognitieve, motorische en klinische (endo)fenotypering

Majeure depressieve stoornis (MDD) is een veel voorkomende, ernstig invaliderende stoornis. Patiënten die lijden aan MDD vertonen vaak slechts een gedeeltelijk herstel en hervallen vaak. Doordat MDD patiënten een zeer heterogene groep vormen, is het van belang deze groep onder te verdelen in subtypes. De meest gevalideerde subtypes zijn melanchole en atypische depressie. Deze huidige onderverdeling is echter veelal gebaseerd op een klinische beschrijving en weinig gebaseerd op biologische bevindingen. Aan de hand van de huidige technologische ontwikkelingen (labo, apps, cognitieve testen, bewegingsmetingen…), kunnen we meer meten (ipv enkel beschrijven) bij depressieve patiënten.

Dit project heeft als doel het introduceren van een nieuw classificatiesysteem van MDD subtypes op basis van klinisch fenotype en biologische merkers uit bloed.

Funding: IWT-TGO

Onderzoeker:

bottom of page