top of page

Elektroconvulsietherapie (ECT) is een zeer effectieve behandeling voor ernstige depressie. Bij ECT wordt het brein gestimuleerd door middel van een licht elektrisch impuls, toegediend via twee electroden. Dit heeft een positief effect op depressie. Hoewel depressie vaak opklaart tijdens behandeling met ECT, zien we geregeld dat het positieve effect van de behandeling na enkele maanden niet standhoudt.
We weten dat het verderzetten van medicatie na succesvolle ECT effectief is in het voorkomen van herval. Ook het toevoegen van lithium, een middel dat de stemming stabiliseert, of het gebruik van ECT als onderhoudsbehandeling, heeft een positief effect. Wat we nog niet weten is hoe succesvol een combinatie van deze verschillende technieken is.
Met deze studie onderzoeken we of het zinvol is om lithium toe te voegen
aan de behandeling van patiënten die na succesvolle ECT antidepressiva
en onderhouds-ECT krijgen met als uiteindelijk doel de kans op herval te verminderen.

Funding:

                  Onderzoeker:

Jan-Baptiste Belge_edited.jpg

     Jan-baptist belge

       Jan-Baptist.Belge@emmaus.be

bottom of page