top of page

Neuropsychologische gevolgen bij het long covid syndroom (cov-n-psy)

In december 2019 heeft de uitbraak van het ernstige acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) geleid tot de wereldwijde pandemie van het coronavirus (COVID-19). Naast de alertheid voor mogelijk ernstige acute symptomen, is er nu ook groeiende aandacht en ongerustheid voor de langdurige symptomen die gepaard gaan met COVID-19.
Uit een recente studie is gebleken dat ongeveer een derde van de patiënten die COVID-19 doormaakten een nieuwe neuropsychiatrische klachten ontwikkelen, zoals slapeloosheid, angstklachten, stemmingsklachten, middelengebruik en cognitieve stoornissen. De NICE richtlijnen hebben “long COVID syndrome” gedefinieerd als klachten en symptomen, gerelateerd aan COVID-19, die meer dan 4 weken aanhouden na de besmetting. Deze klachten tasten de levenskwaliteit en het algemeen functioneren hard aan, mede omdat er weinig kennis is van de precieze pathofysiologie en effectieve behandelingsmogelijkheden momenteel ontbreken. Goed onderzoek om onze kennis en inzichten in long COVID te vergroten is daarom onontbeerlijk.

We willen onderzoeken welke psychische en cognitieve klachten en symptomen aanwezig zijn bij het long COVID syndroom in vergelijking met patiënten die geen klachten overhouden na een besmetting. Tevens willen we ontstekingswaarden en cortisolwaarden meten en onderlinge verbanden met de symptomatologie onthullen.

Onderzoeker:

Katrien.jpg

katrien skorobogatov

katrien.skorobogatov@emmaus.be

Flyer long COVID.png
Long COVID studieverloop.png
bottom of page