top of page

Saladax-studie

Patiënten met een schizofrenie spectrum stoornis kunnen als behandeling het medicijn clozapine krijgen (Leponex®). Tijdens de behandeling wordt een ideale dosering gezocht die afhankelijk is van persoon tot persoon. De behandelend arts zal de antipsychotica in het bloed monitoren om op die manier nevenwerkingen te voorkomen, maar toch een effectieve werking van het middel tot stand te brengen. Momenteel gebeurt deze monitoring aan de hand van een bloedafname, waarbij de resultaten 1 tot 2 weken in beslag nemen. In dit onderzoek gaan we een nieuwe methode valideren om deze meting uit te voeren, namelijk aan de hand van een vingerprik. Het resultaat hiervan is binnen 7 minuten beschikbaar, wat een winst kan betekenen in de klinische praktijk. Voorts gaan we ook nagaan of het adequaat doseren van clozapine samenhangt met betere symptoomscores en meer gunstige neveneffectprofielen. Deze studie loopt zowel in UPC Duffel als in UPC Sint Kamillus te Bierbeek.

Onderzoekers:

Foto Tina Lauwers.PNG

tina lauwers

tina.lauwers@emmaus.be

bottom of page