top of page

Onderzoek naar biomerkers voor depressie tijdens ketamine behandeling

Meerdere recente studies suggereren dat een enkele intraveneuze ketamine behandeling snel een positief effect heeft op de symptomen van depressie, vooral bij mensen die niet reageren op andere antidepressiva. Wij doen een dubbel geblindeerde studie (dwz. de arts en de deelnemer weten niet wat ze er effectief gegeven wordt, enkel de apotheek is hiervan op de hoogte) waarbij de deelnemer ketamine of een placebo krijgt. Het doel van deze studie is na te gaan of er een antidepressief effect van een intraveneuze toediening van ketamine is vast te stellen en of dit effect kan worden bepaald door biologische metingen. Andere doelen zijn om te onderzoeken of de reactie op ketamine kan worden voorspeld. Dit wordt gedaan door de evaluatie van verschillende psychologische kenmerken en biologische parameters met betrekking tot het zenuwstelsel, het immuunsysteem en de darmflora.

Funding: IWT-TGO, KULeuven

Onderzoeker:

bottom of page