top of page

Inzicht in de Bipolaire Stoornis

Eerder onderzoek toont aan dat patiënten met een bipolaire stoornis vaak beperkt inzicht hebben in hun ziekte (klinisch inzicht). Tevens heeft voorgaand onderzoek aangetoond dat dit klinisch inzicht samenhangt met neurocognitief functioneren. Echter, om een diepgaand klinisch inzicht te bekomen is het noodzakelijk dat patiënten voldoende zelf-reflectief zijn en dat zij kunnen afwijken van foutieve overtuigingen. Het zichzelf in twijfel kunnen trekken en de mate van zelf-reflectief vermogen zijn samen vervat in het concept cognitief inzicht. Door de grote klinische relevantie is het belangrijk om na te gaan hoe we cognitief inzicht kunnen vergroten bij patiënten met een bipolaire stoornis. Aldus, wordt er binnen dit onderzoek nagegaan hoe cognitief inzicht zich verhoudt t.o.v. neurocognitieve variabelen, klinisch inzicht, metacognitie, symptomatologie en functionele uitkomstmaten. Deze kennis stelt ons in staat een  meer gerichte training te creëren en een hogere functionele uitkomst te bewerkstelligen.

Funding: PZ Duffel

Onderzoeker:

lYNN vAN cAMP

lynn.van.camp@emmaus.be

bottom of page