top of page

Historiek

SINAPS (Scientific Initiative for Neuropsychiatric and Psychopharmacolgical Studies) is een onderzoekscentrum opgericht door het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel (PZ Duffel) en CAPRI (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute, Universiteit Antwerpen). CAPRI is een vakgroep van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (GGW) van de Universiteit Antwerpen en werd opgericht in 2002. Het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel (PZ Duffel) en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) tekenden in 2011 een samenwerkingsovereenkomst en werden vervolgens erkend als associatie 'Universitaire Ziekenhuisdienst Psychiatrie' bij de overheid. De Universitaire Dienst werd in 2012 bij Koninklijk Besluit officieel erkend. Samen met deze officiële erkenning werd ook een onderzoeksplatform opgericht tussen CAPRI en PZ Duffel met het oog op een vlotte toegankelijkheid tot psychiatrische patiënten en om samenwerkingen met externe partners zoals farmaceutische bedrijven en Clinical Research Organisations (CRO's) te stimuleren. Dit platform werd verder geprofessionaliseerd, fuseerde met de academische onderzoekslijnen binnen de Universitaire Ziekenhuisdienst Psychiatrie en werd omgedoopt tot SINAPS. 

SCIENTIFIC INITIATIVE FOR NEUROPSYCHIATRIC AND PSYCHO-PHARMACOLOGICAL STUDIES

Historiek

bottom of page