top of page

Ontwikkeling van een stepped care programma voor de behandeling van therapie-resistente depressie

Er is veel onduidelijkheid over de behandeling van depressies die onvoldoende reageren op de gangbare antidepressiva, lang genoeg en in adequate dosering toegediend. Dit onderzoek heeft als doel een stepped-care programma te ontwikkelen voor therapie-resistente depressie. Hiervoor willen we de huidige aanpak van de behandeling van patiënten met een therapieresistente depressie in kaart brengen. In dit project wordt gebruik gemaakt van Routine Outcome Metingen.

Funding: Hercules

Onderzoekers:

Mirella Stuivenga

mirella.stuivenga@uantwerpen.be

bottom of page