top of page

Borderline Persoonlijkheid subtypes op basis van temperament, hun validatie en behandelingstraject

We ontwikkelden een klinische studie om, binnen de borderline persoonlijkheidsstoornis, subtypes te identificeren op basis van reactief en regulatief temperament. We valideerden de vier clusters aan de hand van de associaties met klinische symptomen, comorbide persoonlijkheidsstoornissen en copingstrategieën. Daarnaast onderzochten we de emotionele processen bij deze subtypes. Door de opvolging gedurende de behandeling kan nagegaan worden hoe de subtypes verschillen in therapietraject.  De bevindingen kunnen in de toekomst meegenomen worden in het zoeken naar meer ‘therapie op maat’ voor deze populatie binnen de klinische praktijk.

Funding: PZ Duffel

Onderzoeker:

Ellen Sleuwaegen​

ellen.sleuwaegen@emmaus.be

bottom of page