ONTRAFELEN VAN DE PATHOFYSIOLOGIE VAN PSYCHOTISCHE DEPRESSIE: DE ZOEKTOCHT NAAR PERIFERE EN ENDOFENOTYPISCHE BIOMARKERS

Depressie is een veelvoorkomende psychische aandoening, waarbij patiënten soms ook psychotische symptomen ervaren, zoals wanen of hallucinaties. Omdat medicatie vaak onvoldoende effect heeft, wordt ook elektroconvulsietherapie (ECT) aangeboden. Deze techniek is zeer efficiënt, maar is niet zonder nadelen, en vele patiënten ervaren een hoge drempel om voor deze behandeling te kiezen.

Deze studie onderzoekt biologische veranderingen (in het bloed en in de hersenen) die gelinkt zijn aan psychotische depressie en ECT-respons. Zo willen we psychotische en niet-psychotische depressie beter kunnen onderscheiden, en behandelingsstrategieën voor deze groepen identificeren die even efficiënt zijn als ECT, zonder de beperkingen of nadelen die hieraan verbonden zijn. Op termijn kan dit bijdragen aan optimalisatie van diagnose en ontwikkeling van nieuwe, betere medicatie voor psychotische depressie.

 

 

Funding:

Onderzoeker:

annelies dellink

Annelies.Dellink@emmaus.be