top of page

Onderzoek naar de rol van ontstekingen bij bipolaire stoornissen

Personen met een bipolaire stoornis vertonen een licht verhoogde concentraties van inflammatoire stoffen in hun bloed. Deze  inflammatoire stoffen kunnen leiden tot hersenschade. Men vermoedt dat deze inflammatie vermoedelijk bijdraagt tot een ernstiger ziekteverloop, meer cognitieve problemen en therapieresistentie. Via dit onderzoek proberen we te achterhalen of de mate van inflammatoire verstoring geassocieerd is met

  • de ernst van depressieve of manische symptomen,

  • de ernst van cognitieve problemen,

  • de ernst van het ziekteverloop.

Funding: PZ Duffel en Johnson&Johnson (Janssen Pharmaceutica)

Onderzoeker:

Seline van den Ameele

seline.vandenameele@uantwerpen.be

bottom of page