top of page

Cerebrale bloedvoorziening bij schizofrenie

Hoewel nog niet veel studies gebeurd zijn, suggereren zowel klinisch als preklinisch en post-mortem onderzoeken dat het vasculaire netwerk in de hersenen van schizofrenie patiënten anders is dan dat van gezonde controles. Post-mortem onderzoek is het enige onderzoek waarbij men rechtstreeks en op moleculair niveau de bloedvaten in de hersenen van patiënten kan onderzoeken. Net deze studies zijn zeer beperkt en zo werden voorlopig slechts enkele groeifactoren zoals VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) onderzocht.

Met dit onderzoek willen we de veranderingen van het bloedvatennetwerk bij schizofreniepatiënten in kaart brengen. Hiervoor kijken we voornamelijk naar de densiteit en permeabiliteit van de bloedvaten, de aantal bloedvatcellen en hun proliferatie/apoptose, en de invloed van antipsychotica. 

Funding: PZ Duffel, Capri

Onderzoekers:

Violette Coppens

violette.coppens@uantwerpen.be

Jeroen Schuermans

jeroen.schuermans@uantwerpen.be

bottom of page